Bygherre
AGC Biologics
År
2021-2023
Entrepriseform
Fagentreprise
Rådgiver
ENI

AGC BIOLOGICS

DAMPCENTRAL OG KØLECENTRAL FOR MEDICINALVIRKSOMHED

Ved projektet for AGC Biologics leverer Holmskov Rustfri rør, samt står for alt fra designdelen til det færdige produkt.

Når arbejdet er færdigt vil der stå en dampgeneratorcentral og en kølecentral. Kølecentralen indeholder isvand og regnvand til produktion og komfortkøl.

Fagområder:

  • Dampgenerator-central
  • Kølecentral
  • Design, projektering og udførelse af gas og køl
  • Tre isvands- og to brinekølere samt de seks tørkølere til kølevand
  • Rørsystemerne med flere buffer- og ekspansionsbeholdere
  • Et kontrol og overvågningssystem
  • Elektriske installationer, herunder strømforsyning til chillere, tørkølere, pumper og styresystem
  • Programmering
  • Al nødvending instrumentering, herunder kabling og nødvendige paneler mv.
  • Alle nødvendige rør, ventiler og understøttende installationer