Bygherre
HOFOR A/S
År
2015-2017
Entrepriseform
Fagentreprise
Arkitekt
Gottlieb Paludan architects
Rådgiver
Krüger/Niras

VÆRKET VED MARBJERG

VANDVÆRKSMODERNISERING

Værket ved Marbjerg er et af Danmarks største og mest miljøvenlige vandværker, som kan levere 4,8 millioner m³ vand årligt. Holmskov Rustrfri A/S har stået for tilbygning og modernisering af Marbjerg Vandværk, herunder installering af blødgøringsanlæg. Hertil stod vi for levering og montering af diverse tanke, pelletkolonner samt udstyr i form af instrumenter, pumper, ventiler og øvrige komponenter. Det hele er forbundet af både rustfrie rør og af plastrør.

Blødgøring af drikkevandet
Vandforbruget på værket er minimeret ved at genbruge spildprodukter i form af skyllevand fra filtreringsprocessen samt ved at opkoncentrere slam fra processen. 

Vandværket ved Marbjerg er udstyret med den nyeste teknologi. Holmskov Rustfri A/S havde til opgave at udføre proces- og maskinenterprisen i forbindelse med det nye blødgøringsanlæg.

Vores personale på projektet har alle gennemgået et sanitært kursus (DDS) for arbejde med drikkevandsinstallationer.

Fagområder:

  • Levering og montering af diverse tanke og pellet kolonner
  • Levering og montering af instrumenter, pumper, ventiler og øvrige komponenter
  • Værket blev udført med rustfrie rør og plastrørsinstallationer
  • Levering og montering af kraner, gallerier og lejdere udført i galvaniseret stål