Bygherre
HOFOR A/S
Bruttoareal
8.190 m2
År
2019-2022
Entrepriseform
Fagentreprise
Arkitekt
PLH Arkitekter
Rådgiver
Krüger/Niras

VÆRKET VED SØNDERSØ

VANDVÆRKSMODERNISERING

Lige syd for Søndersø i Værløse ligger HOFORs næststørste vandværk: Værket ved Søndersø. Holmskov Rustfri A/S står for alle smede- og montagearbejder inklusive leverance og montage af komplet procesanlæg. Vandværket har leveret drikkevand til hovedstaden siden 1950’erne og har gennem flere år været klar til en større modernisering. 

Det gamle værk bliver erstattet
Der er blevet sat nye standarder for hygiejne og vandbehandling herunder især blødgøring med den såkaldte pelletmetode, hvor det meste af kalken fjernes på vandværket. Hele moderniseringen foretages i to etaper over en samlet periode på seks år. Ved moderniseringen af værket nedrives eksisterende vandværksbygninger, undtaget den ene hovedbygning.

Det nye vandværk består af tre hovedafsnit: Procesafdeling, beholderafdeling og mandskabsfaciliteter.
Moderniseringen foregår i to etaper over en periode på seks år.

Ny og tidssvarende teknologi til blødgøring og filtrering af vandet
Holmskov Rustfri A/S står desuden for leveringen og monteringen af det procestekniske udstyr til iltning, filtrering og blødgøring.

Alt personale på projektet har gennemgået et sanitært kursus (DDS) for arbejde med drikkevandsinstallationer.

Fagområder:

  • Levering og montering af rør i rustfrit stål og PE
  • Trykfiltre, trykholdebeholder, pellekolonner og sandfiltre
  • Levering og montering af pumper, ventiler og aktuatorer
  • Levering og indbygning af måleudstyr, trykluft og kraner
  • Levering og indbygning af CO2 gasinstallation og gasskab
  • Indbygning af diverse bygherreleverancer
  • Levering og montering af gallerier, reposer og lejdere udført i galvaniseret og rustfrit stål
  • Test af procesanlægget og assistance for HOFORs idriftsættelsesorganisation